Η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι υποχρεωτική για νέα μίσθωση ή πώληση κτιρίου.Επίσης είναι απαραίτητη μετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου ή ριζικής ανακαίνισης υφιστάμενου κτιρίου. Π.Ε.Α. χρειάζεται και για την ένταξη κατοικίας στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ’ οίκον”.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ Π.Ε.Α.

Για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης χρειάζονται τα ακόλουθα:

1. Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) του ακινήτου ή αίτηση καταχώρησης για περιοχές που έχει γίνει κτηματογράφηση.

2. Κάτοψη του ακινήτου με τα τετραγωνικά της έκτασής του. Αν δεν είναι διαθέσιμα μπορούμε να μετρήσουμε εμείς τον χώρο.

3. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας για κτίρια των οποίων η άδεια έχει εκδοθεί μετά την 14/3/1983

4. Σε περίπτωση πολυκατοικιών ο αριθμός του διαμερίσματος όπως αναγράφεται στο συμβόλαιο κατοικίας (π.χ. Α1: όροφος Ά, διαμέρισμα 1)

Κατά την επιθεώρηση του χώρου για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης πέρα των απαραίτητων τεχνικών στοιχείων καταγράφονται επίσης τα στοιχεία ιδιοκτήτη: Όνοματεπώνυμο, ΑΦΜ, Τηλέφωνο Επικοινωνίας και Διεύθυνση κατοικίας του ιδιοκτήτη.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Αναλαμβάνουμε την έκδοση Π.Ε.Α. εντός μια εργάσιμης ημέρας σε ακίνητα εντός νομού Αττικής και στην υπόλοιπη Ελλάδα κατόπιν συνεννόησης. Το πιστοποιητικό αφού εκδοθεί μπορείτε να το λάβετε:

-Με κατ ιδίαν παράδοση

-Με ταχυδρομική αποστολή σε διεύθυνση της επιλογής σας

-Ηλεκτρονικά μέσω e-mail.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΑ

Η διάρκεια ισχύος του Π.Ε.Α. έχει ορισθεί νομοθετικά στα 10 χρόνια.