Για την εκτέλεση πάσης φύσης οικοδομικών εργασιών είναι η απαραίτητη έγκριση οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. Η έκδοση οικοδομικής άδειας είναι απαραίτητη. είτε πρόκειται για την ανέγερση νέας οικοδομής, είτε για προσθήκη, είτε για επισκευή/ενίσχυση υφιστάμενου κτιρίου, είτε για αλλαγή χρήσης ενός χώρου σε μία άλλη χρήση (π.χ. από κατάστημα σε εστιατόριο ή καφετέρια κλπ.)

Μέσω της διαδικασίας έκδοσης οικοδομικής άδειαςεξασφαλίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο των απαραίτητων μελετών που απαιτούνται για την τεχνικά και ποιοτικά άρτια εκτέλεση ενός οικοδομικού έργου. Παράλληλα, καθορίζεται η ανάθεση της επίβλεψης του κτιρίου σε Διπλωματούχους Μηχανικούς. Υπάρχουν τα ακόλουθα ήδη μελετών:

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η αρχιτεκτονική και λειτουργική σχεδίαση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του κτιρίου αλλά και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Ξεκινά από τη σύλληψη του έργου ενσωματώνοντας ταυτόχρονα και όλες τις υπόλοιπες μελέτες.

 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (Κ.ΕΝ.Α.Κ)

Αποτελεί τη μελέτη που εξασφαλίζει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, συμπεριλαμβάνοντας κάθε στοιχείο που μπορεί να την επηρεάζει, όπως προσανατολισμός, χαρακτηριστικά και υλικά του κελύφους, μηχανολογικός εξοπλισμός κ.α. Η μελέτη Κ.ΕΝ.Α.Κ. αντικατέστησε από 01/01/2011την παλαιά μελέτη θερμομόνωσης προκειμένου τα κτίρια να προσαρμοστούν στις ανάγκες της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής αλλά και για να περιοριστεί η ενέργεια που καταναλώνουν τα κτίρια σήμερα.

 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Είναι η αποτύπωση των γεωμετρικών και υψομετρικών χαρακτηριστικών του οικοπέδου στο οποίο θα γίνουν οι οικοδομικές εργασίες αλλά και τον όμορων σε αυτό οικοπέδων και κτιρίων.

 

ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Περιλαμβάνει το σχεδιασμό των δικτύων παροχής νερού και ζεστού νερού χρήσης αλλά και τη μέθοδο θέρμανσής του (αντλία θερμότητας, ηλιακός, μποϊλερ πετρελαίου, ηλεκτρικός θερμοσίφωνας, καυστήρας καύσιμου αερίου).

 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Αφορά το σχεδιασμό των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων καθώς και των απαιτούμενων μηχανολογικών διατάξεων.

 

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Είναι η επιλογή και η σχεδίαση του συστήματος θέρμανσης και των απαιτούμενων δικτύων και μηχανολογικών διατάξεων. Περιλαμβάνει, επίσης και τον υπολογισμό των θερμικών απωλειών του κτιρίου που καθορίζουν και τη διαστασιολόγηση του συστήματος θέρμανσης.

 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Περιλαμβάνει τον υπολογισμό των απαραίτητων ψυκτικών φορτίων του κτιρίου κατά τους θερινούς μήνες που καθορίζουν τη διαστασιολόγηση και το σχεδιασμό του συστήματος ψύξης. Αν και μέχρι πρόσφατα η μελέτη αυτή συντάσσονταν μόνο για ειδικές κατηγορίες κτιρίων, πλέον είναι απαραίτητη για κάθε νέο κτίριο, πλέον, σε νέες κατασκευές όπου επιλέγεται η εγκατάσταση συστήματος κεντρικού κλιματισμού, η μελέτη θέρμανσης και ψύξης αντιμετωπίζεται ενιαία.

 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Αφορά τη διαστασιολόγηση και το σχεδιασμό του δικτύου και του μηχανολογικού εξοπλισμού για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου.

 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Είναι η μελέτη σχεδιασμού του ανελκυστήρα.

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ/ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η παθητική πυροπροστασία αφορά το σχεδιασμό αντιπυρικής προστασίας των δομικών στοιχείων του κελύφους του κτιρίου και την εξασφάλιση των απαραίτητων οδεύσεων διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Η ενεργητική πυροπροστασία απαιτείται σε μεγάλα κτίρια πολυκατοικιών και κτίρια διαφόρων χρήσεων και ανάλογα με την επικινδυνότητα που έχουν. Περιλαμβάνει τον σχεδιασμό μέτρων πυρόσβεσης.

 

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Αφορά το σχεδιασμό των ισχυρών και ασθενών δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος (παροχές φωτισμού, παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτρικοί πίνακες, δίκτυα δεδομένων και τηλεφώνου, δίκτυα συναγερμού κλπ).

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟY          

Είναι η μελέτη υπολογισμού του λεγόμενου “συμβατικού κόστους” του έργου που απαιτείται για τον υπολογισμό των εισφορών και των νόμιμων αμοιβών των μηχανικών που απαιτείται να πληρωθούν για την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας.