ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Λίγα Λόγια Για Εμάς

Το τεχνικό γραφείο δημιουργήθηκε το 2010 με σκοπό την μελέτη, έκδοση οικοδομικής άδειας, κατασκευή και επίβλεψη ιδιωτικών έργων, την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών και την παροχή λοιπών υπηρεσιών μηχανικού. Εδρεύει στην Νίκαια στον Πειραιά και δραστηριοποιείται σε όλη την Περιφέρεια Αττικής αλλά και πέραv αυτής.
Oι δραστηριότητες μας αφορούν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών μηχανικού ξεκινώντας από την μελέτη και τον σχεδιασμό του κτιρίου (κατοικία, κατάστημα, γραφείο κτλ), την έκδοση άδειας (άδεια δόμησης, έγκριση δόμησης κτλ) έως και την επίβλεψη ή κατασκευή, είτε αυτό αφορά νέα οικοδομή είτε υφιστάμενο κτίριο όπως προσθήκη, ανακαίνιση, αλλαγή χρήσης, άδεια λειτουργίας καταστήματος, βεβαίωση μηχανικού, κ.α.
Σε άμεση συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο, προσεγγίζουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα έχοντας ως γνώμονα :
– τις ανάγκες και τις δυνατότητες του,
– τις αρχές που απορρέουν από την επιστήμη του πολιτικού μηχανικού,
– τις σύγχρονες τεχνικές σχεδίασης και εφαρμογής,
– την κείμενη νομοθεσία για την κατασκευή και χρήση του έργου,
– την πλήρη παρουσίαση του έργου, από το στάδιο της μελέτης μέχρι και την κατασκευή, με την χρήση σύγχρονων εφαρμογών,
– τις ιδιαιτερότητες και τις συνθήκες υλοποίησης του έργου.
Η επικοινωνία ανάμεσα στον εδιαφερόμενο και τον μηχανικό αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα. Χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα όπως κατόψεις με ανθρωπομετρικά στοιχεία και φωτορεαλιστικές αποτυπώσεις, ο ιδιοκτήτης είναι σε θέση να κατανοήσει τον σχεδιασμό και την λειτουργία του κτιρίου και να παρέμβει ανάλογα.