ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Υπεύθυνη Δήλωση Εγκατάσταση ( Υ.Δ.Ε. ) για ΔΕΔΔΗΕ
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
Κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΑΔΕΙΕΣ
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
Βεβαίωση Μηχανικού του Ν.4178/13
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Πιστοποιητικό κτιρίων ή κτιριακών μονάδων
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι υποχρεωτική για νέα μίσθωση ή πώληση κτιρίου.Επίσης είναι απαραίτητη μετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου ή ριζικής ανακαίνισης υφιστάμενου κτιρίου. Π.Ε.Α. χρειάζεται και για την ένταξη κατοικίας στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ’ οίκον”.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ Π.Ε.Α.

Για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης χρειάζονται τα ακόλουθα:

1. Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) του ακινήτου ή αίτηση καταχώρησης για περιοχές που έχει γίνει κτηματογράφηση.

2. Κάτοψη του ακινήτου με τα τετραγωνικά της έκτασής του. Αν δεν είναι διαθέσιμα μπορούμε να μετρήσουμε εμείς τον χώρο.

3. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας για κτίρια των οποίων η άδεια έχει εκδοθεί μετά την 14/3/1983

4. Σε περίπτωση πολυκατοικιών ο αριθμός του διαμερίσματος όπως αναγράφεται στο συμβόλαιο κατοικίας (π.χ. Α1: όροφος Ά, διαμέρισμα 1)

Κατά την επιθεώρηση του χώρου για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης πέρα των απαραίτητων τεχνικών στοιχείων καταγράφονται επίσης τα στοιχεία ιδιοκτήτη: Όνοματεπώνυμο, ΑΦΜ, Τηλέφωνο Επικοινωνίας και Διεύθυνση κατοικίας του ιδιοκτήτη.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Αναλαμβάνουμε την έκδοση Π.Ε.Α. εντός μια εργάσιμης ημέρας σε ακίνητα εντός νομού Αττικής και στην υπόλοιπη Ελλάδα κατόπιν συνεννόησης. Το πιστοποιητικό αφού εκδοθεί μπορείτε να το λάβετε:

-Με κατ ιδίαν παράδοση

-Με ταχυδρομική αποστολή σε διεύθυνση της επιλογής σας

-Ηλεκτρονικά μέσω e-mail.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΑ

Η διάρκεια ισχύος του Π.Ε.Α. έχει ορισθεί νομοθετικά στα 10 χρόνια.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ O N. 4178/13 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ;

O νόμος Ν. 4178/13 ο οποίος αντικατέστησε τον Ν.4014/11 νομιμοποιεί ή ρυθμίζει για 30 έτη τυχόν αυθαιρεσίες που υπάρχουν στην ιδιοκτησία σας.

Με τον Ν. 4178/13 απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία (πώληση, γονική παροχή κ.λπ.) επί ακινήτου στοοποίο υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης.

Εισάγεται έτσι, ως απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε μεταβίβαση, η έκδοση Βεβαίωσης Μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών.

ΠΟΙΟΙ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Ν. 4178/13;

Στη ρύθμιση του Ν. 4178/13 μπορούν να υπαχθούν ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης καθώς και περιπτώσεις που έχουν ενταχθεί σε παλαιότερους νόμους ρύθμισης (Ν.4014/11, Ν3843/09).

Δεδομένου ότι κατά το στάδιο της κατασκευής τα ακίνητα συνήθως διαφοροποιούνται από τα εγκεκριμένα Πολεοδομικά Σχέδια, επιβάλλεται ο Πολεοδομικός έλεγχος των κτισμάτων από Μηχανικό για την πιστοποίηση της νομιμότητάς τους.

Η τυχόν ύπαρξη αυθαιρεσιών πρέπει να δηλωθεί στον Ν.4178/13 ώστε να επέλθει νομιμοποίηση του αυθαιρέτου ή ρύθμιση για 30 έτη (περιπτώσεις ιδιαίτερα εκτεταμένων αυθαιρεσιών).

ΥΠΑΧΘΕΙΤΕ ΣΤΟ Ν. 4178, ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΕ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ.

Με τον Ν. 4178/13 νομιμοποιείστε τις αυθαίρετες κατασκευές σας σε πολύ ευνοϊκότερες τιμές σε σχέση με τον νόμο Ν.4014/11 και τον νόμο περί ημιυπαιθρίων (Ν. 3843/09)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ

Ο πολίτης απευθύνεται σε μηχανικόπου έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ.Ο μηχανικός πραγματοποιεί αυτοψία, συλλέγει τα στοιχεία που απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και υπολογίζει το «προσωρινό πρόστιμο».

Ο μηχανικός συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησηκαι το σύστημα εκδίδει έναν «μοναδικό αριθμό» για το αυθαίρετο, εντολή για πληρωμή του κατάλληλου «τέλους υπαγωγής» στη ρύθμιση (παραβόλου), καθώς και το ύψος των πληρωμών σε σχέση με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί.

Το τέλος καταβάλλεται από τον πολίτη (και ηλεκτρονικά μέσω web banking)σε Τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής του. Η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα και ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης. Ακολουθούν οι πληρωμές των δόσεων για τις οποίες ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα, με την πρώτη από αυτές να καταβάλλεται ένα μήνα μετά την πληρωμή του τέλους ρύθμισης ή με τον τρόπο που θα οριστεί από το ΥΠΕΚΑ με νέα ανακοίνωση. Στον πολίτη δίνεται κωδικός που θα του επιτρέπει την ενημέρωσή του για την καταχώρηση των δόσεων και το οφειλόμενο υπόλοιπο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Συγκεντρώνονται ή συντάσσονται τα απαιτούμενα σχέδια και άλλα στοιχεία. Βάσει αυτών γίνεται ο υπολογισμός του «τελικού προστίμου» και ο επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα.

Ο μηχανικός υποβάλλειτο σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων στο σύστημα ηλεκτρονικά. Με τη διαπίστωση της πληρότητας αυτών, εκδίδεται αυτόματα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ». Πρόκειται για τυποποιημένο έντυπο στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενταγμένου στη ρύθμιση αυθαιρέτου. Η βεβαίωση είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση του αυθαιρέτου.

Για την εκτέλεση πάσης φύσης οικοδομικών εργασιών είναι η απαραίτητη έγκριση οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. Η έκδοση οικοδομικής άδειας είναι απαραίτητη. είτε πρόκειται για την ανέγερση νέας οικοδομής, είτε για προσθήκη, είτε για επισκευή/ενίσχυση υφιστάμενου κτιρίου, είτε για αλλαγή χρήσης ενός χώρου σε μία άλλη χρήση (π.χ. από κατάστημα σε εστιατόριο ή καφετέρια κλπ.)

Μέσω της διαδικασίας έκδοσης οικοδομικής άδειαςεξασφαλίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο των απαραίτητων μελετών που απαιτούνται για την τεχνικά και ποιοτικά άρτια εκτέλεση ενός οικοδομικού έργου. Παράλληλα, καθορίζεται η ανάθεση της επίβλεψης του κτιρίου σε Διπλωματούχους Μηχανικούς. Υπάρχουν τα ακόλουθα ήδη μελετών:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η αρχιτεκτονική και λειτουργική σχεδίαση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του κτιρίου αλλά και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Ξεκινά από τη σύλληψη του έργου ενσωματώνοντας ταυτόχρονα και όλες τις υπόλοιπες μελέτες.

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (Κ.ΕΝ.Α.Κ)

Αποτελεί τη μελέτη που εξασφαλίζει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, συμπεριλαμβάνοντας κάθε στοιχείο που μπορεί να την επηρεάζει, όπως προσανατολισμός, χαρακτηριστικά και υλικά του κελύφους, μηχανολογικός εξοπλισμός κ.α. Η μελέτη Κ.ΕΝ.Α.Κ. αντικατέστησε από 01/01/2011την παλαιά μελέτη θερμομόνωσης προκειμένου τα κτίρια να προσαρμοστούν στις ανάγκες της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής αλλά και για να περιοριστεί η ενέργεια που καταναλώνουν τα κτίρια σήμερα.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Είναι η αποτύπωση των γεωμετρικών και υψομετρικών χαρακτηριστικών του οικοπέδου στο οποίο θα γίνουν οι οικοδομικές εργασίες αλλά και τον όμορων σε αυτό οικοπέδων και κτιρίων.

ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Περιλαμβάνει το σχεδιασμό των δικτύων παροχής νερού και ζεστού νερού χρήσης αλλά και τη μέθοδο θέρμανσής του (αντλία θερμότητας, ηλιακός, μποϊλερ πετρελαίου, ηλεκτρικός θερμοσίφωνας, καυστήρας καύσιμου αερίου).

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Αφορά το σχεδιασμό των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων καθώς και των απαιτούμενων μηχανολογικών διατάξεων.

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Είναι η επιλογή και η σχεδίαση του συστήματος θέρμανσης και των απαιτούμενων δικτύων και μηχανολογικών διατάξεων. Περιλαμβάνει, επίσης και τον υπολογισμό των θερμικών απωλειών του κτιρίου που καθορίζουν και τη διαστασιολόγηση του συστήματος θέρμανσης.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Περιλαμβάνει τον υπολογισμό των απαραίτητων ψυκτικών φορτίων του κτιρίου κατά τους θερινούς μήνες που καθορίζουν τη διαστασιολόγηση και το σχεδιασμό του συστήματος ψύξης. Αν και μέχρι πρόσφατα η μελέτη αυτή συντάσσονταν μόνο για ειδικές κατηγορίες κτιρίων, πλέον είναι απαραίτητη για κάθε νέο κτίριο, πλέον, σε νέες κατασκευές όπου επιλέγεται η εγκατάσταση συστήματος κεντρικού κλιματισμού, η μελέτη θέρμανσης και ψύξης αντιμετωπίζεται ενιαία.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Αφορά τη διαστασιολόγηση και το σχεδιασμό του δικτύου και του μηχανολογικού εξοπλισμού για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Είναι η μελέτη σχεδιασμού του ανελκυστήρα.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ/ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η παθητική πυροπροστασία αφορά το σχεδιασμό αντιπυρικής προστασίας των δομικών στοιχείων του κελύφους του κτιρίου και την εξασφάλιση των απαραίτητων οδεύσεων διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Η ενεργητική πυροπροστασία απαιτείται σε μεγάλα κτίρια πολυκατοικιών και κτίρια διαφόρων χρήσεων και ανάλογα με την επικινδυνότητα που έχουν. Περιλαμβάνει τον σχεδιασμό μέτρων πυρόσβεσης.

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Αφορά το σχεδιασμό των ισχυρών και ασθενών δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος (παροχές φωτισμού, παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτρικοί πίνακες, δίκτυα δεδομένων και τηλεφώνου, δίκτυα συναγερμού κλπ).

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟY          

Είναι η μελέτη υπολογισμού του λεγόμενου “συμβατικού κόστους” του έργου που απαιτείται για τον υπολογισμό των εισφορών και των νόμιμων αμοιβών των μηχανικών που απαιτείται να πληρωθούν για την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας.

Η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) αποσκοπεί στο να τηρούνται οι κανόνες και η Νομοθεσία που αφορούν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να κατασκευάζονται και να διατηρούνται πραγματικά ασφαλείς και λειτουργικές για τους ιδιοκτήτες ή τους χρήστες τους, προκειμένου να μειωθούν τα ατυχήματα (ηλεκτροπληξίες, πυρκαγιές από ηλεκτρικά αίτια) που προέρχονται από το ηλεκτρικό ρεύμα.

Η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) άλλαξε και τροποποιήθηκε πρόσφατα με την Φ.50/503/163 (ΦΕΚ 884 Β 15.05.2011) και η πλήρης εφαρμογή της νέας Υ.Δ.Ε. ξεκίνησε από την 01.11.2011.Η Υ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτική βάσει Νομοθεσίας καθώς χωρίς αυτήν, δεν μπορεί να ηλεκτροδοτηθεί μία νέα εγκατάσταση ή μια παλιά στην οποία έχει διακοπεί η ηλεκτροδότησή της λόγω ανάγκης επανελέγχου.

Την Υ.Δ.Ε. συντάσσει ο ηλεκτρολόγος με την οποία δηλώνει ότι η εγκατάσταση που περιγράφεται σε αυτήν:

 • Είναι κατασκευασμένη με βάση την ισχύουσα ηλεκτρολογική Νομοθεσία.
 • Έχει ελεγχθεί από τον ίδιο τον ηλεκτρολόγο που την υπογράφει, με βάση επίσης την ισχύουσα ηλεκτρολογική Νομοθεσία, για να επιβεβαιώσει ότι είναι ασφαλής.
 • Έχει γίνει επανέλεγχος μιας υπάρχουσας εγκατάστασης, για να επιβεβαιώσει επίσης ότι ασφαλής.
 • Παραδίδεται η εγκατάσταση από τον ηλεκτρολόγο στον ιδιοκτήτη ή τον χρήστη της και του παρέχει την προβλεπόμενη ασφάλεια από ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και από κακή λειτουργία.

Η Υ.Δ.Ε. κρίνεται απαραίτητη, καθώς ωφελεί στα εξής:

– στο να εντοπίζονται και να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους οι ιδιοκτήτες, οι χρήστες αλλά και οι ηλεκτρολόγοι που δεν τηρούν την νομοθεσία η οποία αφορά τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
– στο να αποδίδονται ευθύνες σε περιπτώσεις ατυχημάτων (ηλεκτροπληξίες, πυρκαγιές από ηλεκτρικά αίτια).

 

ΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Η Υ.Δ.Ε.
Υπάρχει νομική υποχρέωση για την ανανέωσή της. Με βάση την Υπουργική Απόφαση Φ.7.5/1816/88 της 27/02/2004 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 470 της 05/03/2004, η ΥΔΕ είναι υποχρεωτική για αρχικό έλεγχο και επανέλεγχο.

Ο αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίησή της. Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής:

 • Για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια.
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια.
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια.
 • Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο.
 • Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στην ύπαιθρο (πισίνες, μαρίνες, κάμπινγκ) τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν από την επανασύνδεση.
 • Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της εγκατάστασης.
 • Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς).
 • Μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ Π.Ε.Α.

Για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης χρειάζονται τα ακόλουθα:

1. Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) του ακινήτου ή αίτηση καταχώρησης για περιοχές που έχει γίνει κτηματογράφηση.

2. Κάτοψη του ακινήτου με τα τετραγωνικά της έκτασής του. Αν δεν είναι διαθέσιμα μπορούμε να μετρήσουμε εμείς τον χώρο.

3. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας για κτίρια των οποίων η άδεια έχει εκδοθεί μετά την 14/3/1983

4. Σε περίπτωση πολυκατοικιών ο αριθμός του διαμερίσματος όπως αναγράφεται στο συμβόλαιο κατοικίας (π.χ. Α1: όροφος Ά, διαμέρισμα 1)

Κατά την επιθεώρηση του χώρου για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης πέρα των απαραίτητων τεχνικών στοιχείων καταγράφονται επίσης τα στοιχεία ιδιοκτήτη: Όνοματεπώνυμο, ΑΦΜ, Τηλέφωνο Επικοινωνίας και Διεύθυνση κατοικίας του ιδιοκτήτη.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Αναλαμβάνουμε την έκδοση Π.Ε.Α. εντός μια εργάσιμης ημέρας σε ακίνητα εντός νομού Αττικής και στην υπόλοιπη Ελλάδα κατόπιν συνεννόησης. Το πιστοποιητικό αφού εκδοθεί μπορείτε να το λάβετε:

-Με κατ ιδίαν παράδοση

-Με ταχυδρομική αποστολή σε διεύθυνση της επιλογής σας

-Ηλεκτρονικά μέσω e-mail.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΑ

Η διάρκεια ισχύος του Π.Ε.Α. έχει ορισθεί νομοθετικά στα 10 χρόνια.

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Υ.Α. 219/2015 (ΦΕΚ 14/Β/12-01-2015) η σύνταξη τεχνικής έκθεσης αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση Πιστοποιητικού Κατάταξης (που εκδίδεται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος) σε Ξενοδοχεία και Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια Διαμερίσματα σε κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών.

Αναλαμβάνουμε και εγγυόμαστε την καθοδήγηση, υποστήριξη και διεκπεραίωση του συνόλου των απαιτούμενων διαδικασιών και ελέγχων για την έκδοση του Πιστοποιητικού κατάταξης, με αξιοπιστίαταχύτητα και χαμηλό κόστος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Η νέα νομοθεσία για την διαδικασία της πιστοποίησης της κατάταξης, προβλέπει χρονικές δεσμεύσεις αρκετά απαιτητικές. Συγκεκριμένα για τα τουριστικά καταλύματα που έχουν νέα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (εκδοθέντα μετά την 01/01/2015), υπάρχει η υποχρέωση για πιστοποίηση της δηλωθείσας κατηγορίας εντός 80 ημερών από την έκδοση του σήματος. Αντίστοιχα, για το σύνολο των τουριστικών καταλυμάτων με υφιστάμενο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, (εκδοθέν πριν την 01/01/2015), η διαδικασία πιστοποίησης της κατάταξης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλος του επόμενου έτους. Σε κάθε περίπτωση, προβλέπεται ανάκληση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας για τα εκπρόθεσμα τουριστικά καταλύματα.

Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο στοχεύει στον έλεγχο, την αναβάθμιση και την επιβράβευση των υπηρεσιών που παρέχουν τα καταλύματα. Δεν παύουν όμως να είναι εξίσου απαιτητικές οι προδιαγραφές για κάθε κατηγορία καταλύματος, ειδικά για την κατηγορίες υψηλών προδιαγραφών. Η ικανοποίηση των υποχρεωτικών κριτηρίων αλλά και της απαιτούμενης βαθμολογίας συχνά απαιτεί χρονοβόρες και δαπανηρές ενέργειες.

Για τους ανωτέρω λόγους, η έγκαιρη προετοιμασία του καταλύματος και η άμεση συμμόρφωση με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, καθίσταται αναγκαία προκειμένου να αποφευχθούν διακοπές της ομαλής λειτουργίας των καταλυμάτων, άσκοπα έξοδα από αγορές μη αποδεκτού εξοπλισμού και λοιπές δυσκολίες από την πίεση της τελευταίας στιγμής.

ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο ιδιοκτήτης του καταλύματος για την έκδοση του πιστοποιητικού κατάταξης – και αφού διαθέτει Ειδικό σήμα λειτουργίας- είναι τα εξής:

 1. Εγγραφή στο site του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου (Ξ.Ε.Ε) και είσοδος στην ηλεκτρονικήπλατφόρμα του Ξ.Ε.Ε.
 2. Έλεγχος των κριτηρίων κατάταξης με συμπλήρωση του ερωτηματολογίου (αυτό-αξιολόγηση).
 3. Συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών κάλυψης των Κριτηρίων (Υποχρεωτικών και Προαιρετικών)
 4. Υποβολή Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Ειδικού Σήματος Λειτουργίας και Υπογραφή Σύμβασης

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

 1. Εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού, το κατάλυμα υποβάλλει αίτηση προς το Ξ.Ε.Ε. για την έκδοση του πιστοποιητικού κατάταξης σε κατηγορία αστέρων ή κλειδιών αντίστοιχα.
 2. Εντός τριάντα (30 ημερών) από την υποβολή της αίτησης, διενεργείται ο έλεγχος, συντάσεται η τελική Τεχνική Έκθεση και βεβαιώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για την κατάταξη του καταλύματος σε συγκεκριμένη κατηγορία.
 3. Εντός είκοσι (20 ημερών από την έκδοση της Τεχνικής Έκθεσης, το Ξ.Ε.Ε εκδίδει το πιστοποιητικό κατάταξης του καταλύματος.
 4. Το κατάλυμα καταθέτει το πιστοποιητικό κατάταξης στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του, αλλιώς ανακαλείται το ΕΣΛ της επιχείρησης.
Το Τεχνικό μας γραφείο, πέρα από τις υπηρεσίες που αναφέρονται λεπτομερώς στην ιστοσελίδα μας, αναλαμβάνει την εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

– Μελέτες Ύδρευσης και Αποχέτευσης

– Στατικές μελέτες και έλεγχος στατικής επάρκειας

– Επιβλέψεις κτιριακών έργων

– Βεβαιώσεις Κύριας Χρήσης

– Διεκπεραίωση υποθέσεων με το Εθνικό Κτηματολόγιο

– Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)

– Σύνταξη Ετήσιων Εκθέσεων Παραγωγού Αποβλήτων

– Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης (Μ.Ε.Α.) με βάση τον Κ.ΕΝ.Α.Κ.

– Ένταξη στο Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον

– Μελέτες Ενεργητικής – Παθητικής πυροπροστασίας

– Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

– Επιβλέψεις ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

– Έκδοση Πιστοποιητικών Δ.Ε.Η.

– Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου

– Έκδοση πάσης φύσεως τεχνικών εκθέσεων

– Εύρεση σχεδίων και μελετών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες

– Τεχνικός Ασφαλείας σε επιχειρήσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Λίγα Λόγια Για Εμάς

Το τεχνικό γραφείο δημιουργήθηκε το 2010 με σκοπό την μελέτη, έκδοση οικοδομικής άδειας, κατασκευή και επίβλεψη ιδιωτικών έργων, την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών και την παροχή λοιπών υπηρεσιών μηχανικού. Εδρεύει στην Νίκαια στον Πειραιά και δραστηριοποιείται σε όλη την Περιφέρεια Αττικής αλλά και πέραv αυτής.
Oι δραστηριότητες μας αφορούν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών μηχανικού ξεκινώντας από την μελέτη και τον σχεδιασμό του κτιρίου (κατοικία, κατάστημα, γραφείο κτλ), την έκδοση άδειας (άδεια δόμησης, έγκριση δόμησης κτλ) έως και την επίβλεψη ή κατασκευή, είτε αυτό αφορά νέα οικοδομή είτε υφιστάμενο κτίριο όπως προσθήκη, ανακαίνιση, αλλαγή χρήσης, άδεια λειτουργίας καταστήματος, βεβαίωση μηχανικού, κ.α.
Σε άμεση συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο, προσεγγίζουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα έχοντας ως γνώμονα :
– τις ανάγκες και τις δυνατότητες του,
– τις αρχές που απορρέουν από την επιστήμη του πολιτικού μηχανικού,
– τις σύγχρονες τεχνικές σχεδίασης και εφαρμογής,
– την κείμενη νομοθεσία για την κατασκευή και χρήση του έργου,
– την πλήρη παρουσίαση του έργου, από το στάδιο της μελέτης μέχρι και την κατασκευή, με την χρήση σύγχρονων εφαρμογών,
– τις ιδιαιτερότητες και τις συνθήκες υλοποίησης του έργου.
Η επικοινωνία ανάμεσα στον εδιαφερόμενο και τον μηχανικό αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα. Χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα όπως κατόψεις με ανθρωπομετρικά στοιχεία και φωτορεαλιστικές αποτυπώσεις, ο ιδιοκτήτης είναι σε θέση να κατανοήσει τον σχεδιασμό και την λειτουργία του κτιρίου και να παρέμβει ανάλογα.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

* Προσοχή, επαληθεύστε οτι δώσατε το σωστό email σας.

Ζητήστε μια προσφορά για….

Επικοινωνήστε μαζί μας, πείτε μας τι ακριβώς θα θέλατε να κάνετε ή ποιο πρόβλημα αντιμετωπίζετε και εμείς θα σας δώσουμε μια προσφορά όσον αφορά την τιμή των υπηρεσιών μας ή το κόστος της κατασκευή σας.